Fundusze norweskie wspierają projekt polskiej aplikacji.

Innowacyjna metoda rezerwacji miejsc noclegowych online dla seniorów i osób z niepełnosprawnością ruchową. Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania zjawiska nierówności i wykluczenia seniorów oraz osób niepełnosprawnych, zapobieganiu dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki socjalnej. Norwegia swoim doświadczeniem w tych kwestiach, dzieli się również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawaną państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej od 2004 r. Polska jest największym beneficjentem Funduszy Norweskich [https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie]. W ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, Norweski Mechanizm Finansowy 2014 -2021, Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych...

Czytaj więcej